sociálne projekty
2014-03-06
sociálne projekty
Nadácia Tatra banky: GRANTOVÝ PROGRAM BUSINESS IDEA PODPORÍ NAJLEPŠIE NÁPADY NA PODNIKANIE!!!
Nadácia Tatra banky podporí originálne nápady študentov na reálne podnikanie. Ak taký máš, pošli nám...
2014-03-04
sociálne projekty
Nadácia otvorenej spoločnosti: FOND PRE MVO - VÝSLEDKY I. KOLA HODNOTENIA
Do prvého kola Výzvy na podávanie žiadostí o grant prihlásilo svoje projektové zámery 175 mimovládnych...
2014-02-28
sociálne projekty
Nadácia Ekopolis: Fond biraterálnej spolupráce programu Aktívne občianstvo a inklúzia- výzva priebežne otvorená
Prioritná oblasť 1: Vyhľadávanie partnerov a tvorba partnerstiev Podpora nadväzovania kontaktov a...
2014-02-19
sociálne projekty
Nadácia otvorenej spoločnosti: OPRAVA CHYBNEJ INFORMÁCIE: PREDKLADANIE PROJEKTOVÉHO ZÁMERU V RÁMCI AKTUÁLNEJ VÝZVY FONDU PRE MVO
Nádacia otvorenej spoločnosti si dovoľuje upozorniť žiadateľov, ktorí predkladajú projektové zámery,...
2014-02-19
sociálne projekty
OP ZaSI: Programový manuál pre OP ZaSI verzia 3.1
Riadiaci orgán pre OP ZaSI zverejnil aktualizáciu Programového manuálu pre OP ZaSI verzia 3.1, platnú...
2014-02-04
sociálne projekty
ZaSI: Aktualizácia Zmlúv o poskytnutí NFP
Riadiaci orgán pre OP ZaSI informuje, že aktualizoval Zmluvy o poskytnutí NFP platné od 01.02.2014 Vzor...
2014-02-04
sociálne projekty
Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje 15. ročník Grantového programu Hodina deťom
Hodina deťom, známy charitatívny projekt Nadácie pre deti Slovenska vyhlasuje 15. ročník grantového programu...
2014-02-04
sociálne projekty
Nadácia Pontis: Začínajúcich podnikateľov so sluchovým postihnutím nadácia podporí sumou 80-tisíc eur
Na Slovensku už rozbehlo svoje podnikanie viac ako 50 podnikateľov so sluchovým postihnutím. Šancu majú...
2014-01-24
sociálne projekty
Nadácia Ekopolis: Pohoda za mestom - zoznam finalistov II. kola
Program Pohoda za mestom poskytuje už štvrtý rok príležitosť upraviť a skrášliť oddychové zákutia v zázemí...
2014-01-22
sociálne projekty
Karpatská nadácia: Tu žijeme a pomáhame- PREDĹŽENÁ UZÁVIERKA
Tu žijeme a pomáhame je grantovým programom Karpatskej nadácie a spoločnosti LEAR Corporation Seating...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje