sociálne projekty
2014-01-10
sociálne projekty
Európa pre občanov 2014 – 2.3 Projekty občianskej spoločnosti
Cieľom akcie 2 je motivovať občanov k demokratickej a občianskej účasti na úrovni Únie rozvíjaním chápania...
2014-01-10
sociálne projekty
Európa pre občanov – 2.1 Stretnutia občanov partnerských miest
Cieľom akcie 2 je motivovať občanov k demokratickej a občianskej účasti na úrovni Únie rozvíjaním chápania...
2014-01-10
sociálne projekty
Európa pre občanov – 1.1 Spomienkové projekty
Program Európa pre občanov sa v duchu tejto myšlienky snaží podporovať organizácie, ktoré sa zaoberajú...
2014-01-08
sociálne projekty
Nadácia Pontis: Grant pre ľudí v núdzi a bez domova
V rámci svojho programu Energia pre život nadácia opäť podá pomocnú ruku ľuďom, ktorí sa potrebujú vymaniť...
2014-01-07
sociálne projekty
OPZ: UPOZORNENIE - MZ SR posúva termín na prijímanie žiadostí o NFP v rámci výzvy OPZ 2013/2.1/01
Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán (RO) pre Operačný program Zdravotníctvo rozhodlo o predĺžení...
2013-12-12
sociálne projekty
Karpatská nadácia: Fond Karpatskej vandrovky znovu ponúka podporu.
Karpatská nadácia otvorila 12. decembra 2012 štvrtú grantovú výzvu Fondu Karpatskej vandrovky s názvom...
2013-12-12
sociálne projekty
OP ZaSI: Oznam Riadiaceho orgánu pre OP ZaSI k zverejneniu harmonogramu výziev na rok 2014
V rámci OP ZaSI bol v roku 2012 vykonaný systémový audit EK, kde audítori ESF skúmali nastavenie, účinnosť...
2013-12-11
sociálne projekty
Ekopolis: Pohoda za mestom
Východiskom programu je myšlienka, že prírodné lokality a rekreačné areály v zázemiach miest sú dôležitým...
2013-12-11
sociálne projekty
Nadácia Pontis: Fond pre transparentné Slovensko opäť podporí mimovládky, ktoré sa venujú boju proti korupcii
Za uplynulé roky odsúdili v priemere 3 osoby za spáchanie korupčného trestného činu. Z tohto hľadiska...
2013-12-11
sociálne projekty
Nadácia Pontis: Fond pre transparentné Slovensko opäť podporí mimovládky, ktoré sa venujú boju proti korupcii
Nadácia v spolupráci s vybranými firmami už druhý rok podporí watchdogové a analytické organizácie na...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje