sociálne projekty
2010-09-23
sociálne projekty
MV SR: Ministerstvo pripravilo zákon o poskytovaní dotácií vo svojej pôsobnosti
Podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy od 1. 1. 2011 budú môcť jednotlivé...
2010-04-29
sociálne projekty
OPZ: Posun termínu príjímania žiadostí o NFP v rámci výzvy OPZ 2010/2.1/01
Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo rozhodlo o zmene...
2010-03-04
sociálne projekty
OP Zdravotníctvo: Výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. OPZ 2010/2.1/02
Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo vyhlásilo výzvu ...
2010-03-04
sociálne projekty
OP ZaSI: Predĺženie termínu predkladania ŽoNFP pre všetky platné písomné vyzvania
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program...
2010-03-04
sociálne projekty
OP ZaSI: Aktualizovaný časový harmonogram výziev
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program...
2009-11-25
sociálne projekty
Pri Trenčíne sa maloletí utečenci učia po slovensky
Možnosť naučiť sa po slovensky a navštevovať miestnu školu majú aj vďaka podpore z Nadačného fondu Slovak...
2009-10-01
sociálne projekty
GRANTOVÝ PROGRAM – HLADÁME ĎALŠÍ ZMYSEL - PRE PODNIKANIE
Spoločnosť T-Mobile Slovensko v spolupráci s Nadáciou Pontis, Nadáciou Integra a Asociáciou nepočujúcich...
2009-09-21
sociálne projekty
VÝZVA OPZ 2009/2.1/02: Rekonštrukcia a modernizácia zdravotníckej infraštruktútry ambulantnej zdravotnej starostlivosti
Dňa 18. septembra 2009 Ministerstvo zdravotníctva SR - Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo...
2009-08-03
sociálne projekty
OP Zdravotníctvo: Aktualizovaný indikatívny harmonogram výziev na rok 2009
Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo aktualizovalo indikatívny...
2009-07-09
sociálne projekty
Nadačný fond ST podporil znevýhodnených
Nadačný fond Slovak Telekom pri Nadácii Intenda podporil v rámci dvoch grantových kôl pre znevýhodnené...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje