OPZ: Európska komisia schválila výročnú správu o vykonávaní OPZ za rok 2012 ---- sociálne projekty ( 07-10-2013 )

Európska komisia schválila výročnú správu o vykonávaní Operačného programu Zdravotníctvo za obdobie január - december 2012.

Predloženiu správy predchádzalo jej schválenie členmi Monitorovacieho výboru na zasadnutí 19. júna 2013.
Výročná správa slúži ako východisko na posúdenie výsledkov dosiahnutých počas predchádzajúceho kalendárneho roka a je jedným z hlavných zdrojov informácií pre monitorovací výbor a Európsku komisiu.

Schválenú výročnú správus prílohami môžete nájsť na http://opz.health-sf.sk/europska-komisia-schvalila-vyrocnu-spravu-o-vykonavani-opz-za-rok-2012
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje