sociálne projekty
2014-10-21
sociálne projekty
Vyhodnotenie uzávierky výzvy a registrácie doručených žiadostí o NFP v rámci výzvy OPZ 2014/2.1/01
Celkové finančné vyjadrenie výšky doručených žiadostí o NFP v rámci výzvy OPZ 2014/2.1/01 s názvom "Zabezpečenie...
2014-10-14
sociálne projekty
Staroba sa dotýka aj Nadácie Orange
Úctu k šedinám máme aj my v Nadácii Orange. Preto sme aj v tomto roku podporili zbierku Lienka pomoci,...
2014-10-14
sociálne projekty
Ministerstvo financií vydalo nové usmernenie k integrácii IS VS
Ministerstvo financií SR ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia...
2014-10-14
sociálne projekty
MF SR plánuje obstarať migráciu informačného systému MPRV SR
Ministerstvo financií SR plánuje vyhlásiť verejné obstarávanie na zabezpečenie migrácie ekonomického...
2014-10-14
sociálne projekty
Elektronické trhovisko na online obchod so štátom uspelo v Bruseli
Elektronický kontraktačný systém (EKS), ktorý nedávno spustil obchodovanie so štátom online, bol na...
2014-10-14
sociálne projekty
Bratislavčania s pomocou ministerstva dopravy dostali nové byty
Bratislava (9. októbra 2014) – Bratislavčania dostali do užívania ďalších 48 nových nájomných bytov....
2014-09-02
sociálne projekty
OP Zdravotníctvo: Výzva OPZ 2014/2.1/01 pre polikliniky a zdravotné strediská predĺžená
Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo rozhodlo o nasledovných...
2014-08-15
sociálne projekty
Nadácia Orange: Školy pre budúcnosť
Už 12 rokov dáva Nadácia Orange priestor inovatívnym pedagógom a podporuje ich v ich snahe meniť zaužívané...
2014-07-09
sociálne projekty
MFSR: Vznikne virtuálna registračná pokladnica
Ministerstvo financií SR navrhuje zavedenie virtuálnej registračnej pokladnice, ktorá bude bezplatne...
2014-06-17
sociálne projekty
OP ZaSI: Informácia o disponibilných finančných prostriedkoch v rámci výzvy OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02
II. kolo výzvy: Podporené budú aj žiadosti o NFP, ktoré neboli odporučené na schválenie z dôvodu nedostatku...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje