sociálne projekty
2014-11-24
sociálne projekty
Ministerstvo financií zverejnilo písomné vyzvania na šesť národných projektov OPIS
Ministerstvo financií SR, ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia...
2014-11-24
sociálne projekty
Vyhodnotenie uzávierky výzvy a registrácie doručených žiadostí o NFP v rámci výzvy OPZ 2014/2.1/01
Celkové finančné vyjadrenie výšky doručených žiadostí o NFP v rámci výzvy OPZ 2014/2.1/01 s názvom "Zabezpečenie...
2014-11-20
sociálne projekty
Príručka pre žiadateľa o NFP – aktualizácia
Riadiaci orgán pre OP ZaSI oznamuje, že aktualizoval "Príručku pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok...
2014-11-18
sociálne projekty
ŠTÁTNY FOND ROZVOJA BÝVANIA
Zvýšený záujem samospráv o výstavbu a kúpu nájomných bytov V roku 2014 dostal ŠFRB 222 žiadostí na obstaranie...
2014-11-18
sociálne projekty
ŠTÁTNY FOND ROZVOJA BÝVANIA
ŠFRB spustil infolinku 0850 166 031 Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) v rámci zlepšenia dostupnosti...
2014-11-13
sociálne projekty
Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov na hodnotenie žiadostí o NFP predložených na realizáciu národných projektov v rámci PO 2 OPIS
Úrad vlády Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (ďalej...
2014-11-10
sociálne projekty
Na podporu malých zariadení na využívanie OZE v domácnostiach je vyčlenených 100 mil eur
Slovenská inovačná a energetická agentúra informovala, že na projekty zamerané na úsporu energie a využívanie...
2014-11-03
sociálne projekty
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Operačný program Integrovaná infraštruktúra je strategický dokument, prostredníctvom ktorého budú najbližších...
2014-10-28
sociálne projekty
Oznam pre prijímateľov v súvislosti s ukončením rozpočtového roka 2014
V nadväznosti na metodické usmernenie MF SR č.2/2009 v aktuálnom znení, Riadiaci orgán pre OP ZaSI zverejnil...
2014-10-21
sociálne projekty
Mikropôžičky EÚ Progess už pomohli 20 000 podnikateľom
Mikrofinancovanie Progress, zriadené Európskym investičným fondom, už preinvestovalo 182 miliónov EUR....
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje