sociálne projekty
2008-01-10
sociálne projekty
Grantový program: IN-FORMÁCIE
Nadácia Intenda vyhlásila už druhé grantové kolo Nadačného fondu Slovak Telekom pod názvom IN-FORMÁCIE....
2007-12-07
sociálne projekty
Výsledky: E-vzdelávanie pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiakov so zdravotným postihnutím
Na stránke Ministerstva školstva SR ako vyhlasovateľa výzvy pre financovanie rozvojových projektov „E-vzdelávanie...
2007-12-03
sociálne projekty
Výsledky výzvy v rámci SOP ĽZ - FSR - 2007/2.1/01
Na stránke Fondu sociálneho rozvoja (www.fsr.sk) boli zverejnené výsledky výzvy č. SOP ĽZ – FSR -2007/2.1/01....
2007-12-03
sociálne projekty
Grantový program T-Mobile Slovensko, a.s. na podporu zamestnanosti ľudí so zmyslovým postihnutím
Z fondu T-Mobile Slovensko, a.s. v Nadácii Pontis bude na podporu zamestnanosti ľudí so zmyslovým postihnutím...
2007-09-18
sociálne projekty
Grantový program: Informácie – most medzi generáciami
Slovak Telekom založil v spolupráci s Nadáciou Intenda Nadačný fond Slovak Telekom pre všetkých, ktorí...
2007-09-16
sociálne projekty
Nadácia SPP: Výsledky grantového programu OPORA 2007
Nadácia SPP vyhlásila v mesiaci jún 2007 grantový program OPORA, prostredníctvom ktorého chce prispieť...
2007-08-14
sociálne projekty
Výsledky grantového programu: „Nech sa nám netúlajú“
Hodnotiaca komisia grantového programu „Nech sa nám netúlajú“, ktorý vyhlásila COOP Jednota Slovensko,...
2007-08-10
sociálne projekty
Výsledky grantového programu Nadácie SPP: Opora
Grantový program Opora vyhlásila Nadácia SPP. Do termínu uzávierky 2.júla 2007 grantového programu Opora...
2007-08-06
sociálne projekty
Darcovská SMS - nový finančný mechanizmus pre mimovládne organizácie
Zástupcovia asociácie Fórum donorov, spoločností Orange Slovensko, T-Mobile Slovensko a DMS Service ...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje