sociálne projekty
2016-05-03
sociálne projekty
MP SR: Interreg V-A SK-CZ – vyhlásenie výziev
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro...
2015-11-19
sociálne projekty
MP SR: Na obnovu bytov pôjde 130 miliónov eur
Vláda schválila presun 130 miliónov eur z operačných programov do Štátneho fondu rozvoja bývania. „V...
2015-06-05
sociálne projekty
UPOZORNENIE! RO posúva termín uzávierky prijímania žiadostí o NFP v rámci výzvy OPZ 2015/PO1/01
Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo posúva termín uzávierky...
2015-05-29
sociálne projekty
OPZ: UPOZORNENIE! RO posúva termín uzávierky prijímania žiadostí o NFP v rámci výzvy OPZ 2015/PO1/01
Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo posúva termín uzávierky...
2015-05-11
sociálne projekty
Navýšenie prostriedkov NFP na výzvu OPZ 2015/2.1/01
Z dôvodu uvoľnených finančných prostriedkov na opatrení 2.1 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky...
2015-05-11
sociálne projekty
Aktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev pre OPZ na rok 2015
MZ SR ako riadiaci orgán aktualizoval Indikatívny harmonogram výziev pre Operačný program Zdravotníctvo...
2015-04-14
sociálne projekty
MZ SR predĺžilo lehoty na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov
Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo oznamuje predĺženie...
2015-03-14
sociálne projekty
MZ SR vyhlásilo výzvu na zaradenie do databázy externých hodnotiteľov žiadostí o NFP pre výzvy OPZ 2015/PO1/01 a OPZ 2015/2.1/01
Ministerstvo zdravotníctva SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo vyhlasuje výzvu...
2015-02-13
sociálne projekty
Zdravotníctvo: Výzva OPZ 2015/2.1/01 pre polikliniky a zdravotné strediská
Dňa 9. februára 2015 Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo...
2015-02-13
sociálne projekty
Zdravotníctvo: Výzva OPZ 2015/PO1/01 pre všeobecné a špecializované nemocnice
Dňa 9. februára 2015 Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje