sociálne projekty
2008-08-04
sociálne projekty
Dotácia na humanitnú starostlivosť
NEPREHLIADNITE: V rámci Výnosu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 5.decembra...
2008-06-20
sociálne projekty
Aktuálna výzva: Erazmus pre mladých podnikateľov
AKTUÁLNA VÝZVA: Dňa 12.6. 2008 bola v Úradnom vestníku Európskej únie uverejnená Výzva na predkladanie...
2008-06-17
sociálne projekty
Grantová výzva zameraná na zlepšovanie a rozširovanie resocializačnej a rehabilitačnej starostlivosti o osoby závislé od psychoaktívnych látok
GRANTOVÁ SCHÉMA - VÝZVA II: Generálny sekretariát Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu...
2008-06-17
sociálne projekty
Výsledky grantu: Zvýšme šancu pracovať
VÝSLEDKY GRANTU – ZVÝŠME ŠANCU PRACOVAŤ: Západoslovenská energetika, a.s. (ZSE) v spolupráci s Nadáciou...
2008-06-04
sociálne projekty
Grantový program Nadácie SPP: Podpora sociálne znevýhodnených skupín
PROGRAM OPORA 2008 JE AKTUÁLNY: Nadácia SPP už tretí rok realizuje grantový program na podporu sociálne...
2008-06-03
sociálne projekty
Blíži sa uzávierka výzvy OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia: 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených
UZÁVIERKA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ o nenávratný finančný rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna...
2008-05-19
sociálne projekty
Konto Orange: Vykročme si v ústrety
Konto Orange vyhlasuje program "Vykročme v ústrety", ktorý je zameraný na oblasť voľnočasových aktivít...
2008-05-09
sociálne projekty
Grant Nádácie otvorenej spoločnosti: Keby sme boli všetci rovnakí, neboli by sme výnimoční
Nadácia otvorenej spoločnosti vyhlasuje grantovú výzvu na súťaž cez internet „Keby sme boli všetci rovnakí,...
2008-04-29
sociálne projekty
Západoslovenská energetika: Zvýšme šancu pracovať
Západoslovenská energetika, a.s. (ZSE) v spolupráci s Nadáciou Pontis tento rok prvýkrát vyhlasuje grantový...
2008-02-14
sociálne projekty
Otvorený grantový program - Bližšie k zdraviu
Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlásila otvorený grantový program – Bližšie k zdraviu. PRE KOHO JE...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje