sociálne projekty
2014-05-05
sociálne projekty
NADÁCIA PONTIS: V Tržnici bude aj Trhovisko zodpovedných firiem
Najväčšie podujatie o zodpovednom podnikaní v strednej a východnej Európe, CEE CSR Summit 2014, privíta...
2014-05-05
sociálne projekty
MHSR: OLAF - Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2013
Ministerstvo hospodárstva SR si dovoľuje informovať, že partneri siete AFCOS - Koordinačný útvar pre...
2014-04-30
sociálne projekty
Nadácia Tatrabanky: Grantový program Stredoškoláci do sveta pozná svojich víťazov!!!
Nadácia Tatra banky vyhodnotila druhý ročník grantového programu pre stredoškolákov. K termínu uzávierky...
2014-04-24
sociálne projekty
Nadácia Orange: Šanca pre váš región 2014
V Nadácii Orange veríme, že aktívni ľudia na Slovensku môžu prispieť k pozitívnej zmene vo svojom okolí,...
2014-04-22
sociálne projekty
Oznam: Po veľkonočných sviatkoch sa na východnom Slovensku otvárajú stavby v rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce
V rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce, ktorého Národným kontaktným bodom je Úrad vlády SR,...
2014-04-17
sociálne projekty
MFSR: Vláda schválila Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Vláda SR na svojom rokovaní ako jeden z prvých programových dokumentov na čerpanie eurofondov od roku...
2014-04-16
sociálne projekty
OP ZaSI: Programový manuál verzia 3.2
Riadiaci orgán pre OP ZaSI zverejnil aktualizáciu Programového manuálu pre OP ZaSI verzia 3.2, platnú...
2014-04-07
sociálne projekty
PPA: Oznámenie o zverejnení výzvy
Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva príjemcov dotácie podľa §11 „na zamestnávanie znevýhodnených...
2014-04-07
sociálne projekty
PPA: Oznámenie o zverejnení výzvy
Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva príjemcov dotácie podľa §11 “na zamestnávanie znevýhodnených...
2014-04-04
sociálne projekty
IA ZaSI: Informácia o schvaľovaní žiadostí o NFP v rámci výziev OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01; OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02 a OP ZaSI – FSR – 2013/2.1/01
IA ZaSI informuje o stave schvaľovania žiadostí o NFP: Výzva OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01: • III....
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje