sociálne projekty
2014-06-17
sociálne projekty
OP ZaSI: Zmena podmienok poskytnutia pomoci vo výzve OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02 (navýšenie alokácie)
IA ZaSI chce poinformovať žiadateľov o nenávratný finančný príspevok (NFP) zmenu formálnych náležitostí...
2014-06-12
sociálne projekty
Nadácia VÚB: Otvorená grantová schéma pre NÁDEJ 2014
Nadácia VÚB vyhlasuje otvorenú grantovú schému pre Nádej s podtitulom Umenie lieči a Dotyk lieči. Tento...
2014-06-05
sociálne projekty
Centrum pre filantropiu (CPF):Tu sa nám páči, tu chceme žiť- 9. ročník GRANTOVÉHO PROGRAMU BAUMIT PRE AKTÍVNYCH ĽUDÍ
Základnou misiou programu je podporovať organizácie, obce, aktívnych občanov, ktorí nezostávajú pri tom...
2014-06-05
sociálne projekty
Nadácia Tatrabanky: Grantový program Viac umenia je otvorený!
Nadácia podporí aktívne skupiny zložené z učiteľov, študentov všetkých troch stupňov štúdia a slobodných...
2014-06-05
sociálne projekty
OP Zdravotnictvo: Výzva OPZ 2014/2.1/01 pre polikliniky a zdravotné strediská je vyhlásená
Dňa 3. júna 2014 Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo...
2014-05-14
sociálne projekty
Nadácia Orange: Grantový program pre optimistov- výsledky projektov
Už 15. rok pomáha Nadácia Orange meniť svet na lepšie miesto pre všetkých a riešiť problémy v rôznych...
2014-05-14
sociálne projekty
Nadácia Pontis: Spustila prihlasovanie na Naše Mesto
Do najväčšieho dobrovoľníckeho podujatia Naše Mesto, sa za niekoľko hodín zapojilo 1 300 dobrovoľníkov....
2014-05-14
sociálne projekty
Nadácia VÚB: Economicus – Cena Nadácie VÚB pre mladých ekonómov
Nadácia VÚB v záujme podpory a rozvoja ekonomickej vedy a výskumu na Slovensku, s osobitným zreteľom...
2014-05-07
sociálne projekty
Európa pre občanov: 4. júna 2014- oficiálne potvrdená uzávierka Európa pre občanov
6. mája 2014 bola agentúrou EACEA oficiálne zverejnená nová Programová príručka EpO 2014 - 2020 (htt...
2014-05-07
sociálne projekty
Nadácia Tatrabanky: Grantový program Vedieť viac podporí projekty, ktoré pomôžu zvýšiť úroveň vysokoškolského vzdelávania
Cieľom programu Vedieť viac je podporiť aktívne skupiny pôsobiace na vysokých školách, ktorých členovia...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje