sociálne projekty
2007-03-15
sociálne projekty
Grantová uzávierka: Program pre občianske aktivity
Už zajtra, t.j. 16.3.2007 sa končí prijímanie projektov podávaných v rámci výzvy nadácie Ekopolis a Centra...
2007-03-04
sociálne projekty
Grantová uzávierka: Program pre občianske aktivity
Dňa 16.3.2007 sa končí výzva podávanie projektov v rámci grantu Program pre občianske aktivity, ktorý...
2007-02-22
sociálne projekty
Uzávierka - Fond aktívnych občanov
ČO JE CIEĽOM FONDU? - Chceme finančne pomôcť aktívnym občanom, ktorí sú odhodlaní presadzovať svoje...
2007-02-06
sociálne projekty
Dotácia na podporu rozvoja sociálnej starostlivosti a sociálnej pomoci
Na základe výnosu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005...
2007-01-22
sociálne projekty
Eisenhower Fellowship prijíma predbežné prihlášky pre rok 2008
Eisenhower Fellowship, prestížny medzinárodný štipendijný program udeľovaný každoročne 25 perspektívnym...
2007-01-18
sociálne projekty
Charitatívny fond LION - finančné prostriedky pre deti so zdravotným postihnutím
Charitatívny fond LION je financovaný výlučne z prostriedkov finančnej skupiny ING. I. Cieľ pr...
2007-01-18
sociálne projekty
Nádacia SPP: Podpora verejných zbierok
Aj v tomto roku Nadácia SPP pokračuje v programe na podporu verejných zbierok, ktoré sú realizované...
2007-01-16
sociálne projekty
Grantový program: East East - Partnerstvo bez hraníc
Program podporuje medzinárodné výmeny a stretnutia, ktoré umožňujú predstaviteľom občianskej spoločnosti...
2007-01-13
sociálne projekty
Program podpory komunitných a osvetových aktivít
Cieľom programu je podporiť komunitné a osvetové aktivity, ktoré môžu riešiť malú dostupnosť sociálnych...
2007-01-13
sociálne projekty
Program podpory výchovno-vzdelávacích programov
Cieľom programu je podporiť alternatívne výchovno-vzdelávacie programy, ktoré posilnia predškolskú prípravu...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje