sociálne projekty
2006-03-31
sociálne projekty
Výzva na predkladanie projektov pre program Podpory rozvoja regionálnej zamestnanosti a zvyšovania zamestnateľnosti prostredníctvom lokálnych partnerstiev sociálnej inklúzie.
Fond sociálneho rozvoja dňa vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov: program Podpora rozvoja regionálnej...
2006-03-28
sociálne projekty
CEE Trust vyzýva na predkladanie projektov.
Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe (“CEE Trust”) je nezávislá organizácia, ktorá sa...
2006-03-27
sociálne projekty
AKTUÁLNE GRANTOVÉ KOLO podpory PARTICIPÁCIE MLADÝCH ĽUDÍ na živote obce v roku 2006.
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky v spolupráci s Nadáciou Intenda vyhlasuje podmienky podpory...
2006-03-17
sociálne projekty
Small Grants Program 2006 - Program malých grantov 2006 pre občiansku spoločnosť
Svetová banka Slovensko a Nadácia otvorenej spoločnosti spoločne vyhlasujú Program malých grantov 2006...
2006-03-07
sociálne projekty
Fond aktívnych občanov
Formovanie politickej kultúry, kultúrneho spôsobu spravovania vecí verejných i hľadanie modernej tváre...
2006-03-07
sociálne projekty
Program integrácie Rómov
Kontext Popri priepastných ( a neustále sa prehlbujúcich ) regionálnych rozdieloch a všeobecnom zaostávaní...
2006-03-07
sociálne projekty
East East program
Program podporuje projekty prekračujúce hranice pri spolupráci zameranej na vytváranie a upevňovanie...
2006-02-24
sociálne projekty
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny vyhlásilo novú výzvu na predkladanie projektov
Nová výzva na NA OVERENIE NOVÝCH AKTÍVNYCH OPATRENÍ NA TRHU PRÁCE „PODPORA VYTVÁRANIA NOVÝCH...
2006-01-19
sociálne projekty
!!! AKTUÁLNA VÝZVA finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu.
Dňa 23.12.2005 vyhlásil Národný kontaktný bod výzvu na predkladanie žiadostí o individuálny projekt...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje