sociálne projekty
2014-01-20
sociálne projekty
OSF: II. KOLO VÝZVY NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ O GRANT Z PROGRAMU PRE MVO „DEMOKRACIA A ĽUDSKÉ PRÁVA“
Nadácia otvorenej spoločnosti vyhlasuje II. kolo Výzvy na podávanie žiadostí o grant z Fondu pre MVO...
2014-01-20
sociálne projekty
Nadácia Ekopolis: Program Zelené oázy – výsledky I. kola hodnotenia
Do uzávierky prvého kola grantového programu Zelené oázy - ročník 2014 – podporovaného spoločnosťou Slovnaft,...
2014-01-20
sociálne projekty
MV SR: Zvýši sa počet rómskych zdravotných asistentov
Projekt Zdravé komunity zameraný na podporu zdravia obyvateľov rómskych komunít, šírenie prevencie...
2014-01-15
sociálne projekty
MDVRR SR: Ministerstvo ocení netradičné a úsporné bytové stavby
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDVRR SR) opäť ocení najúspešnejšie projekty...
2014-01-15
sociálne projekty
Európa pre občanov: Povinná registrácia
V rámci nového programového obdobia EpO 2014 -2020 majú všetci žiadatelia a ich projektový partneri povinnosť...
2014-01-15
sociálne projekty
Nadácia Tatrabanky: GRANTOVÝ PROGRAM E-TALENT POZNÁ SVOJICH VÍŤAZOV!!!
Grantový program E-Talent mal termín uzávierky 15. novembra 2013. Spomedzi 32 všetkých prihlásených...
2014-01-15
sociálne projekty
Nadácia Pontis: Hľadá firmy so zodpovedným biznisom
Nadácia otvorila nominácie na Via Bona Slovakia za rok 2013. Ocenenie vyzdvihuje inšpiratívne projekty...
2014-01-13
sociálne projekty
Nadácia Tatrabanky: Aktuálne termíny grantov Nadácie Tatra banky na rok 2014
GRANTOVÉ PROGRAMY Nadácia Tatra banky je tu pre všetkých, ktorí sa chcú stále zlepšovať, vzdelávať...
2014-01-10
sociálne projekty
Fond sociálneho rozvoja: Upozornenie pre prijímateľov k predkladaniu Informácie o účastníkoch projektu
Z prílohy č. XXIII nariadenia ES č. 1828/2006 vyplýva požiadavka predkladania samostatnej Informácie...
2014-01-10
sociálne projekty
OP ZaSI: Usmernenie pre prijímateľov v oblasti vrátenia výnosov z poskytnutých zálohových platieb
V prípade využitia systému zálohových platieb, je prijímateľ povinný v zmysle § 7 ods. 1 písm. m) zákona...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje