sociálne projekty
2012-11-19
sociálne projekty
OP ZaSI: Podpora vytvárania nových pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie do 29 rokov
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zverejnilo na svojej webovej stránke Oznámenie o možnosti predkladania...
2012-03-07
sociálne projekty
Nadácia Orange: Zelená pre seniorov 2012
Počet obyvateľov Slovenska starších ako 60 rokov sa v posledných rokoch neustále zvyšuje a v budúcnosti...
2011-09-22
sociálne projekty
OP Zdravotníctvo: 2. Ročník konferencie Operačný program Zdravotníctvo v projektoch na tému Modernizácia ambulantných a špecializovaných ústavných zdravotníckych zariadení
Pod záštitou ministra zdravotníctva sa uskutoční 2. ročník konferencie s názvom Operačný program Zdravotníctvo...
2011-06-02
sociálne projekty
OP Z: Výzva OPZ 2011/2.1/02 pre polikliniky a zdravotné strediská v rámci LSKxP
Dňa 30. mája 2011 Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo...
2011-04-29
sociálne projekty
OP Zdravotníctvo: Výzva 2.1 Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti
Dňa 26. apríla 2011 Ministerstvo zdravotníctva SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo...
2011-02-10
sociálne projekty
OPZ: Aktualizovaný harmonogram výziev na rok 2011
Ministerstvo zdravotníctva SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo zverejňuje aktualizovaný...
2011-02-08
sociálne projekty
MPSVaR SR: Vyhláška č. 22/2011 o dotáciách v pôsobnosti ministerstva
V zbierke zákonov č. 22/2011 bola zverejnená Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej...
2010-11-10
sociálne projekty
Karpatská nadácia: Fond karpatskej vandrovky
Karpatská nadácia zverejnila na svojej internetovej stránke informáciu o tom, že Karpatská nadácia otvorila...
2010-11-02
sociálne projekty
Nadácia Pontis: Grantový program jazdím bez nehôd
Nadácia Pontis v spolupráci so Stredoslovenskou energetikou (SSE) vyhlasujú druhý ročník zamestnaneckého...
2010-11-02
sociálne projekty
Nádácia Otvorenej Spoločnosti: Súťaž o najlepší projekt s témou boja proti prejavom pravicového extrémizmu
Nadácia Otvorenej Spoločnosti informovala na svojej internetovej stránke o Súťaži o najlepší projekt...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje