sociálne projekty
2009-07-06
sociálne projekty
Predĺženie termínu predkladania žiadostí v rámci výziev OP ZaSI
Riadiaci orgán pre OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia na požiadanie SORO FSR predlžuje termín predkladania...
2009-07-06
sociálne projekty
Grantový program: Program OPORA 2009
Nadácia SPP sa pomocou svojich programov snaží prispieť ku skvalitneniu starostlivosti o ľudí v nepriaznivej...
2009-05-26
sociálne projekty
Nadácia Intenda poskytne na rozvíjanie občianskej identity 67 tisíc euro.
Nadácia Intenda vyhlásila prvé grantové kolo v rámci svojho nového programu Rozvíjame občiansku identitu....
2009-02-16
sociálne projekty
Nadačný fond Slovak Telekom vyhlásil nové oblasti podpory na rok 2009
Od roku 2009 je poslaním Nadačného fondu Slovak Telekom prispieť ku kvalitatívnemu rozvoju slovenskej...
2008-11-27
sociálne projekty
Výzva Nadácie Pontis: "Hľadáme ďalší zmysel" - PRE PODNIKANIE
Na stránke Nadácie Pontis bol zverejnený nový grantový program, ktorý pomôže ľuďom so sluchovým postihnutím...
2008-11-25
sociálne projekty
Konto Orange podporilo hendikepovaných študentov
Konto Orange podporilo prostredníctvom grantového programu „Štipendium pre znevýhodnených“ študentov...
2008-11-19
sociálne projekty
Nadácia Pontis: Hľadáme ďalší zmysel - Pre podnikanie
Nadácia Pontis vyhlásila nový grantový program Hľadáme ďalší zmyslek. Hlavným cieľom grantového programu...
2008-10-24
sociálne projekty
Výzva Nadácie Intenda: Informácie, ktoré otvárajú príležitosti
AKTUÁLNY GRANT: Nadácia Intenda zverejnila v rámci Nadačného fondu Slovak Telekom štvrté grantové kolo...
2008-10-03
sociálne projekty
Fond sociálneho rozvoja: Výzva pre opatrenie 3.2 Podpora sociálnej inklúzie, rodovej rovnosti a zosúladenie pracovného a rodinného života v Bratislavskom samosprávnom kraji
AKTUÁLNA VÝZVA: Fond sociálneho rozvoja zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný...
2008-10-03
sociálne projekty
Grantový program Independent: Grant na boj proti drogám
GRANT NA BOJ PROTI DROGÁM: Karpatská nadácia vyhlásila dňa 2.10.2008 v spolupráci s Východoslovenskou...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje