Nadácia Ekopolis: Grantovy program Aktívne občiansko a inkúzia ---- sociálne projekty ( 27-09-2013 )

Nadácia Ekopolis vyhlásila spolu s partnerskou Nadáciou pre deti Slovenska druhé kolo výziev Fondu pre mimovládne organizácie.

V tomto kole je na projekty mimovládnych organizácií v programe Aktívne občianstvo a inklúzia vyčlenených 1,406 milióna eur. Uzávierka prijímania žiadostí je 4. decembra 2013.

2.výzva programu je zameraná na podporu aktivít mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblastiach participatívnej demokracie, znižovania sociálnych nerovností, chudoby a vylúčenia, podpory detí a mládeže, ochrany životného prostredia. Prierezovou prioritou programu je podpora projektov ktoré prispievajú k predchádzaniu prejavov rasovej nenávisti a extrémizmu.

Viac informácií môžete nájsť na: http://www.ekopolis.sk/novinky/560-projekty-s-temou-aktivneho-obc.html
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje