Nadácia SPP: Program O krok vpred ---- sociálne projekty ( 24-09-2013 )

Nadácia SPP v spolupráci s ADELI Centrom vyhlásili ďalší ročník programu O krok vpred.

ZÁMER PROGRAMU:

Zámerom programu je aj naďalej podporovať sociálne slabšie skupiny obyvateľstva, najmä jednotlivcov s mentálnym alebo telesným postihnutím. V snahe zefektívniť našu pomoc spolupracujeme s ADELI Centrom, ktoré poskytuje rehabilitačné programy pacientom s pohybovými poruchami neurologického pôvodu, najmä deťom a dospelým postihnutými detskou mozgovou obrnou.

DOKEDY JE NUTNÉ ŽIADOSŤ PREDLOŽIŤ?

Žiadosti spolu s formulárom je potrebné doručiť poštou na adresu: Nadácia SPP, P.O.Box 147, 810 00 Bratislava najneskôr do 25. októbra 2013.

KDE MôŽETE ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE?

Konzultácie Vám rada poskytne Jana Fúseková na tel. čísle: 0907 987 981, alebo mailom na: jana@nadaciaspp.sk.

Viac informácií môžete nájsť: http://www.nadaciaspp.sk/sk/program-o-krok-vpred
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje