OP Zdravotníctvo: Informačné semináre k výzve OPZ 2013/ 2.1/01 ---- sociálne projekty ( 07-10-2013 )

Informačné semináre k výzve pre potenciálnych žiadateľov o NFP sa budú konať dňa 24.10. 2013 v Nitre a dňa 25.10.2013 v Košiciach.

Podrobnosti o mieste a čase konania budú včas zverejnené na stránke www.opz.health-sf.sk

Záujemcovia o informačné semináre sa môžu hlásiť na mailovú adresu info.opz@health.gov.sk.

Celú výzvu a jej prílohy môžete nájsť na http://opz.health-sf.sk/aktualne-vyzvy
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje