školstvo, vzdelávanie, štipendiá
2007-05-24
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Výsledky súťaže študentských médií
Finančná skupina ČSOB a Komunitná nadácia Bratislava už druhýkrát podporili internátne študentské rádiá,...
2007-05-21
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
O štipendium z OSF požiadalo viac ako 170 rómskych študentov
O štipendium z Nadácie otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation (OSF) sa do uzávierky, ktorá bola...
2007-05-16
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
ROADSHOW 2007 – Postupujúce projekty do druhého kola
V rámci celoslovenskej súťaže ROADSHOW 2007 boli zaslané na MVRR SR projekty postupujúce do druhého kola...
2007-05-16
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Zasadania výberových hodnotiacich komisií v rámci hodnotiaceho procesu výzvy SOP ĽZ 2006/3.2/01 a výzvy JPD3/2006 - 2.1./02
Dňa 2.5. boli na MPSVR SR zahájené zasadania výberových hodnotiacich komisií v rámci hodnotiaceho procesu...
2007-05-09
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Súťaž o najlepšiu diplomovú prácu uzavretá
Cieľom súťaže je posilniť vedecký záujem vysokoškolských študentov o región západného Balkánu (Albánsko,...
2007-05-04
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Zasadania výberových hodnotiacich komisií v rámci hodnotiaceho procesu výzvy SOP ĽZ 2006/3.2/01 a výzvy JPD3/2006 - 2.1./02
Dňa 2.5. boli na MPSVR SR zahájené zasadania výberových hodnotiacich komisií v rámci hodnotiaceho procesu...
2007-04-17
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Výzva Konta Orange, n.f.: "PODPORÍME VEĽKÉ NÁPADY
Konto Orange, n.f. sa už po piatykrát rozhodlo poskytnúť priestor na realizáciu tvorivých nápadov mladým...
2007-03-30
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Výzva k predkladaniu žiadostí k projektu „OTVORENÁ ŠKOLA - OBLASŤ ŠPORTU“ - rok 2007
Ministerstvo školstva SR vyhlasuje a realizuje v spolupráci so Slovenskou asociáciou športu na školách,...
2007-03-30
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
ENVIROPROJEKT 2007
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky aj tento rok z rozpočtu kapitoly na rok 2007 vyčlenilo 2 500...
2007-03-30
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Súťaž: Najlepšia lesoochranárska škola roka
Nadácia Zelená nádej a Lesoochranárske zoskupenie VLK vyhlásili 5. ročník súťaže o Lesoochranársku školu...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje