školstvo, vzdelávanie, štipendiá
2013-12-13
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Výzva- nadnárodná spolupráca v oblasti kariérneho rastu výskumných pracovníkov
Program „Kapacity" 7. rámcového programu v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností...
2013-12-13
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Vyhlasovanie výziev pre OPV a OPVaV
V súvislosti so záverom programového obdobia 2007-2013 Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu...
2013-12-13
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OPV: Informácia o výsledkoch Odborného hodnotenia žiadostí o NFP v rámci výzvy s kódom OPV-2013/2.1/04-SORO
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ informovala o výsledkoch...
2013-12-12
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
FNPV: Fond na podporu vzdelávania schválil pôžičky pre študentov
Rada fondu na podporu vzdelávania začiatkom decembra schválila žiadosti o poskytnutie pôžičky pre študentov....
2013-12-12
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Nadácia Tatra banky: Nový grant Stredoškoláci do sveta pozná svojich víťazov
Nadácia Tatra banky vyhodnotila prvý ročník nového grantového programu pre stredoškolákov. K termínu...
2013-11-11
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OPVaV: Informácia o výsledkoch výberu žiadostí o NFP v rámci výzvy s kódom OPVaV-2013/5.1/05-SORO
Na stránke www.asfeu.sk bola zverejnená informácia o výsledkoch Výberu žiadostí o NFP v rámci výzvy na...
2013-10-07
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Nadácia Tatra banky: OTVORENÝ GRANT E-TALENT PRE ŠTUDENTOV INFORMATIKY!!!
Nadácia Tatra banky verejne vyhlásila dňa 1. októbra 2013 kritériá programu tak, aby boli dostupné študentom,...
2013-10-07
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Nadácia SLSP: Podpora vysokoškolských projektov v školskom roku 2013/2014
Nadačný fond Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis vyhlasuje 2. ročník grantového programu Podpora vysokoškolských...
2013-10-07
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Nadácia VÚB: Súťaž Economicus
Nadácia VÚB v záujme podpory a rozvoja ekonomickej vedy a výskumu na Slovensku, s osobitným zreteľom...
2013-10-07
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Nadácia VÚB: Otvorená grantová schéma Hosťujúci profesor 2013
Nadácia VÚB v záujme podpory a rozvoja ekonomickej vedy a výskumu na slovenských vysokých školách ekonomického...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje