školstvo, vzdelávanie, štipendiá
2009-10-12
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Nadácia Tatrabanka: E - TALENT - GRANT PRE ŠTUDENTOV INFORMATIKY
Nadácia Tatra banky grantom E-TALENT podporí aktívne skupiny študentov všetkých troch stupňov štúdia,...
2009-09-21
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
GRANTOVÝ PROGRAM: Talenty Novej Európy
Stredoeurópska nadácia (CEF) a spoločnosť SLOVNAFT, a.s., vyhlasujú v poradí už 3. ročník úspešného grantového...
2009-09-14
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Podujatie: Moderná škola v praxi
Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ zorganizovala dňa 27.8.2009 v priestoroch...
2009-08-03
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie ŽoNFP, kód výzvy DOP-SIA-2009/4.1.3/01
Sociálna implementačná agentúra vydáva Usmernenie č.1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný...
2009-07-06
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
ASFEU: Aktualizovaný Programový manuál k OP Vzdelávanie
Agentúra Ministerstva školstva SR na svojej stránke zverejnila dňa 3.7.2009 informáciu o aktualizácii...
2009-07-06
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Nadácia Pontis: Víťazi súťaže o najlepšiu esej na tému rozvojovej pomoci
Nadácia Pontis v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a s podporou Slovenskej agentúry pre medzinárodnú...
2009-07-06
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Výzva 5.1 Podpora infraštruktúry vysokých škôl za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu
Na stránke Agentúry Ministerstva školstva pre štrukturálne fondy SR,v rámci Operačného programu Výskum...
2009-06-19
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Zrušenie výziev OPV: 1.2 a 4.2
V nadväznosti na § 13, ods. 7 zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho...
2009-06-04
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Správa o vyhodnotení výzvy: OPVaV-2009/5.1/02-SORO
Na stránke Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy bola zverejnená Správa o vyhodnotení...
2009-05-26
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Nadačný fond Slovak Telekom podporí splnenie snov znevýhodneným talentovaným študentom
Nadačný fond Slovak Telekom pri Nadácii Intenda vyhlasuje v rámci schémy individuálnych žiadateľov Programu...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje