školstvo, vzdelávanie, štipendiá
2008-07-11
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Výzva pre športové triedy: Zlepšenie podmienok v existujúcich športových triedach
Ministerstvo školstva SR vyhlásilo výzvu na prekladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvojový projekt...
2008-07-04
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Výzva pre Bratislavský kraj: Podpora rastu zamestnanosti a zlepšenia zamestnatelnosti s osobitným zreteľom na vzdelanostnú spoločnosť
Sociálna implementačná agentúra (SIA) - Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom - Ministerstvom...
2008-07-04
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Výzva: Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania
Sociálna implementačná agentúra (SIA) - Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom - Ministerstvom...
2008-06-20
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Výsledky grantu Konta Orange: Máš pocit, že máš na viac?
V roku 2008 vyhlásilo Konto Orange už tretí ročník grantového programu zameraného na podporu výnimočných,...
2008-06-04
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Výsledky štipendijného programu Hlavička 2007
Nadácia SPP prerozdelila 4 milióny Sk na podporu vysokoškolských študentov a doktorandov. V rámci štipendijného...
2008-06-04
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Štatistika prijatých projektov v rámci OP Vzdelávanie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú (pre stredné školy)
VÝZVY PRE STREDNÉ ŠKOLY UZAVRETÉ - Dňa 02.06.2008, Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne...
2008-06-03
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
VÝSLEDKY: COMENIUS – ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov
Výsledky akcie Comenius - ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov podaných k termínu 31.03.2008...
2008-05-19
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Karpatská nadácia podporí študentov štipendiom
Karpatská nadácia je súkromná a nezisková organizácia, ktorá si kladie za cieľ podporu dobrých susedských...
2008-04-29
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Deborah Harding štipendium pre rómskeho študenta
Stredoeurópska Univerzita so sídlom v Budapešti ponúka Deborah Harding štipendium pre rómskeho študenta...
2008-04-29
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Konto Orange: Máš pocit, že máš na viac?
Ešte zajtra (30.4.2008) majú vysokoškoláci v rámci programu „Máš pocit, že máš na viac?“ poslednú šancu...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje