školstvo, vzdelávanie, štipendiá
2007-08-02
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Výzva na predkladanie žiadostí: E-vzdelávanie pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostreda a žiakov so zdravotným postihnutím
Ministerstvo školstva vyhlásilo výzvu na predkladanie rozvojových projektov na tému: „E-vzdelávanie...
2007-08-02
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Výzva na predkladanie žiadostí: E-vzdelávanie pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostreda a žiakov so zdravotným postihnutím
Ministerstvo školstva vyhlásilo výzvu na predkladanie rozvojových projektov na tému: „E-vzdelávanie...
2007-08-01
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Výsledky: Štipendium Karpatskej nadácie
Minulý mesiac boli zverejnené výsledky o získanie štipendia, ktoré Karpatská nadácia vyhlásila už po...
2007-07-03
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Výsledky výziev SOP ĽZ 2006/3.2/01, JPD3/2006/2.1/02 a JPD3/2006/1.1/01
Pred pár dňami sa skončil hodnotiaci proces projektov predložených na základe výziev SOP ĽZ 2006/3.2/01,...
2007-07-02
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Výzva na predkladanie projektov v rámci programu „Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania 2007“
CIEĽ PROGRAMU Cieľom programu je podpora aktivít zameraných na výchovné aktivity v oblasti zdravej...
2007-07-02
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Výsledky grantu Otvorená škola - Oblasť športu 2007
Na stánke Ministerstva školstva SR boli zverejnené výsledky výzvy Otvorenej školy - Oblasť športu 2007....
2007-07-02
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
ENVIROPROJEKT 2007 - program pre financovanie projektov enviromentálnej výchovy
Vo finančnom programe ENVIROPROJEKT 2007 bolo k dátumu uzávierky podávania projektov - 25. apríl 2007...
2007-06-22
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Nadácia Pontis - víťaz III. ročníka súťaže o najlepšiu diplomovú prácu je známy
Na základe rozhodnutia hodnotiacej komisie z 8. júna 2007 sa víťazom III. ročníka Súťaže o najlepšiu...
2007-05-30
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
CENA ZA NAJLEPŠIU DIPLOMOVÚ ALEBO ROČNÍKOVÚ PRÁCU NA TÉMU FILANTROPIA
Centrum pre filantropiu n.o. vyhlasuje 1. ročník súťaže o najlepšiu diplomovú alebo ročníkovú prácu na...
2007-05-24
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Citibank Slovakia a.s. podporuje aktívny komunitný život a vzdelávanie
Citibank (Slovakia) a.s. poskytuje finančnú podporu v dvoch základných oblastiach: vzdelávanie a komunitný...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje