školstvo, vzdelávanie, štipendiá
2009-05-22
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Konto Orange: Výsledky vzdelávacích projektov
Otvorená výzva v oblasti vzdelávania, ktorú pre mimovládne organizácie tento rok po prvýkrát vyhlásilo...
2009-05-18
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Vyhodnotenie projektu: Európa v škole 2009
Spolu 12 386 žiakov, študentov a školských kolektívov sa tento rok zapojilo do 56. ročníka medzinárodného...
2009-05-18
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Tituly Centrá excelentnosti udelené
Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj 18.5.2009 slávnostne odovzdal titul centrum excelentnosti...
2009-03-11
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Konto Orange: Podpora vzdelávania
ČO JE CIEĽOM PROGRAMU? Cieľom tejto iniciatívy Konta Orange je podporiť projekty, ktorých predkladatelia...
2009-02-27
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Výzv MŠ SR: Elektronizácia a revitalizácia materských škôl 2009
Ministerstvo školstva zverejnilo na svojej internetovej stránke Výzvu na predkladanie žiadostí v rámci...
2009-02-26
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Výzva MŠ SR: Detské dopravné ihriská
Ministerstvo školstva zverejnilo na svojej internetovej stránke vyhlásenie podmienok k poskytovaniu finančných...
2009-02-18
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Štatistika prijatých žiadosti: OP Vzdelávanie, Premena tradičnej školy na modernú
Ministerstvo školstva SR zverejnilo na svojej internetovej stránke štatistiku prijatých žiadostí o nenávratný...
2009-02-13
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Nadácia Slovenskej sporiteľne: Nové grantové programy 2009
Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlásila nové grantové programy na rok 2009. AKÉ PROGRAMY PODPORÍ NADÁCIA...
2008-11-26
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
MŠ SR: Aktualizácia Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu
Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ na svojej internetovej stránke zverejnila...
2008-11-26
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Výzva: ADAM2 - Program finančnej podpory aktivít detí a mládee
MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SR, Odbor detí a mládeže vyhlasuje Výzvu na predkladania žiadostí o dotáciu v rámci...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje