školstvo, vzdelávanie, štipendiá
2007-03-16
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Občianske združenie Tatry podporilo vertikálne zazeleňovanie
Občianske združenie Tatry vyhodnotilo súťaže pre školské skupiny s názvom Zelené mesto a Zelený dom,...
2007-03-04
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Grant na podporu aktivít detí a mládeže - mesto Bratislava
Magistrát hlavného mesta Bratislavy vyhlasuje grantový program určený na primárnu prevenciu proti drogám...
2007-02-23
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Divé maky - podpora rómskych nadaných detí
OZ PRO DONUM - spoločnosť pre rozvoj filantropie si Vás dovoľuje informovať o novom výbere rómskych...
2007-02-22
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Ukončenie prihlasovania do súťaže Junior Internet
Prihlasovanie do súťaže Junior Internet bolo dňa 16.2.2007 uzavreté. Tento rok sa do národnej súťaže...
2007-02-21
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Aliante 2007
Aliante 2007 je medzinárodný projekt zameraný na prezentáciu problematiky bezpečnostnej a obrannej politiky...
2007-02-19
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Súťaž Zelený svet
Súťaž Zelený svet, XII. ročník medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže sa koná pri...
2007-02-16
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Zamestnávatelia majú veľký záujem vzdelávať svojich zamestnancov
O veľkom záujme vzdelávať svojich zamestnancov svedčí 635 žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktoré...
2007-02-16
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie na vydávanie pedagogickej tlače na rok 2007
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky vyčlenilo z rozpočtu kapitoly na rok 2007 finančné prostriedky...
2007-02-09
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Krajský školský úrad v Prešove a Úrad vlády SR vyhlasujú súťaž Východ vie - Drogy nie
Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci II. stupňa všetkých typov základných škôl a osemročných gymnázií na území...
2007-02-06
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Podpora spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti
Aj v tomto roku sa môže požiadať o poskytnutie príspevku na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje