školstvo, vzdelávanie, štipendiá
2007-10-31
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Výsledky grantu: Otvorená škola
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky tento rok vyhlásilo výzvu „ Otvorená škola“. Posledný možný...
2007-09-20
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Grantový program Konta Orange: Školy pre budúcnosť
Konto Orange aj tento rok vyhlasuje grantový program Školy pre budúcnosť, pre základné školy a prvý stupeň...
2007-09-20
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Grantový program Konta Orange: Učme sa inak
Konto Orange aj tento rok vyhlasuje ďalší ročník grantového programu pre stredoškolákov. Štvrtý ročník...
2007-09-11
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Štipendijný program Konta Orange pre znevýhodnených študentov
Aj tento rok dáva Konto Orange šancu hendikepovaným študentom stredných a vysokých škôl a vyhlasuje druhý...
2007-09-05
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Vyhlásenie grantového proramu: Tesco pre zdravsie mestá
Nadačný fond Tecso Stores, a.s. Nadácie Pontis vyhlásilo zamestnanecký grantový program Tecso pre zdravšie...
2007-09-04
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Výsledky grantového programu: "Jazykové laboratóriá pre základné a stredné školy"
Na stránke Ministerstva školstva SR boli zverejnené výsledky grantového programu "Jazykové laboratóriá". O...
2007-08-30
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Výsledky výzvy: Detské dopravné ihriská
V rámci grantu "Detské dopravné ihriská", ktorý vyhlásilo Ministerstvo školstva SR dňa 24.mája 2007,...
2007-08-28
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Výsledky výzvy: „Zdravie v školách“
V rozvojovom programe "Zdravie v školách" bolo v roku 2007 k dátumu uzávierky podania projektov do 15.5.2007...
2007-08-02
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Výzva na predkladanie žiadostí o registráciu oprávnených žiadateľov v rámci programov finančnej podpory aktivít detí a mládeže ADAM na roky 2008 - 2013
Ministerstvo školstva SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o registráciu oprávnených žiadateľov...
2007-08-02
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Vyhlásenie výsledkov: Rozvojové projekty grafických systémov v odbornom vzdelávaní regionálneho školstva na rok 2007
Na základe Výzvy na predkladanie projektov grafických systémov v odbornom vzdelávaní regionálneho školstva...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje