priemyseľ a výroba
2014-05-05
priemyseľ a výroba
NRSR: Verejné obstarávanie - Aktualizácia č. 3 Metodického pokynu RO č. 12
Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky...
2014-02-28
priemyseľ a výroba
MH SR: Zmeny v Zákone o verejnom obstarávaní účinné od 27. 02. 2014
Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky...
2014-02-04
priemyseľ a výroba
MH SR: Inovatívny čin roka
Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo 3. februára 2014 siedmy ročník súťaže o Cenu ministra hospodárstva...
2014-01-31
priemyseľ a výroba
OP KaHR: Určenie finančného limitu pre nadlimitnú zákazku VO
Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky...
2014-01-16
priemyseľ a výroba
OP KaHR: Programový manuál k OP KaHR, verzia 4.0.1
Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky...
2014-01-08
priemyseľ a výroba
OP KaHR: Oznámenie o prijatí nariadenia EP a Rady, ktorým sa zriaďuje program pre konkurencieschopnosť podnikov a malé a stredné podniky (COSME) (2014 – 2020)
Rada EÚ po schválení Európskym parlamentom schválila dokument Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady...
2013-12-12
priemyseľ a výroba
Výzvy pre Horizont 2020 zverejnené
Európska komisia dňa 11.12.2013 zverejnila prvé výzvy nového rámcového programu pre výskum a inovácie...
2013-10-07
priemyseľ a výroba
OP Informatizácia spoločnosti: OPIS sa prezentoval na konferencii IT SUMMIT
Vo štvrtok 3. októbra 2013 prezentoval svoje doterajšie výsledky na medzinárodnej konferencii IT SUMMIT...
2013-08-27
priemyseľ a výroba
OP KaHR: Výročná správa o vykonávaní OP KaHR za rok 2012
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť...
2013-05-28
priemyseľ a výroba
OP KaHR: Výzva pre opatrenie 2.1 – Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 24. mája 2013 výzvu na predkladanie žiadostí...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje