priemyseľ a výroba
2010-03-30
priemyseľ a výroba
OP KaHR: Usmernenie č. 2 k výzve KaHR – 111SP – 1001
Usmernenie č. 2 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR – 111SP – 1001 Ministerstvo hospodárstva...
2010-03-18
priemyseľ a výroba
OPKaHR: Výzva na predkladanie žiadostí o NFP pre opatrenie 1.2, kód výzvy: KaHR – 12VS – 1001
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 15. marca 2010 výzvu na predkladanie žiadostí...
2010-03-01
priemyseľ a výroba
OP KaHR: Usmernenie k výzve KaHR – 21SP – 0901
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť...
2010-03-01
priemyseľ a výroba
OPKaHR: Usmernenie k výzve KaHR – 111SP – 1001
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť...
2010-02-18
priemyseľ a výroba
OPKaHR: Aktualizácia harmonogramu výziev pre rok 2010
Ministerstvo hospodárstva ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky...
2010-02-17
priemyseľ a výroba
OP KaHR: Usmernenie k posunu termínu predkladania žiadostí k výzve KaHR-12VS-0901
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť...
2010-01-31
priemyseľ a výroba
OPKaHR: Aktualizovaný Programový manuál
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť...
2009-06-04
priemyseľ a výroba
Výzva OP KaHR: 1.1.3 – Podpora účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách, obchodných misiách
Ministerstvo hospodárstva SR v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vyhlásilo...
2009-06-03
priemyseľ a výroba
Zrušenie výzvy MH SR: 1.1.1 – Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov
Ministerstvo hospodárstva SR zohľadnilo pripomienky podnikateľských a profesijných združení k možnosti...
2008-11-19
priemyseľ a výroba
MH SR a MPSVR SR vydali nové usmernenie k výzve na predkladanie projektov na podporu tvorby pracovných miest
Ministerstvo hospodárstva SR oznamuje, že v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje