priemyseľ a výroba
2019-01-22
priemyseľ a výroba
OP KŽP: Podniky - Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch
Dovoľujeme si Vás informovať o vyhlásenej výzve na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok...
2018-09-26
priemyseľ a výroba
SIEA: Seminár pre žiadateľov o dotácie na spoločné slovensko-izraelské inovačné projekty
Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) pozýva na seminár k pripravovanej už tretej Výzve na...
2018-09-26
priemyseľ a výroba
SIEA: Projekt V4 Innovators ponúka stáže v Izraeli pre začínajúcich podnikateľov a startupistov
Medzinárodný vyšehradský fond (MVF) vyhlásil 21. 9. 2018 výzvu pre začínajúcich podnikateľov a startupistov....
2018-03-22
priemyseľ a výroba
OPVaI: PREHĽAD VÝZIEV OP VAI IMPLEMENTOVANÝCH V GESCII MH SR
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie...
2018-02-19
priemyseľ a výroba
OPVaI: INFORMÁCIA K PLÁNOVANÉMU VYHLÁSENIU VÝZVY ZAMERANEJ NA PODPORU PROJEKTOV V RÁMCI DOMÉNY ZDRAVIE OBYVATEĽSTVA A ZDRAVOTNÍCKE TECHNOLÓGIE STRATÉGIE RIS 3 SK S KÓDOM OPVAI-MH/DP/2018/1.2.2-16
Dovoľujeme si Vás informovať o plánovanom vyhlásení výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP,...
2018-02-07
priemyseľ a výroba
OPVaI: UPOZORNENIE NA MNOŽIACE SA PRÍPADY PODVODNÉHO KONANIA
Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo na svojej internetovej stránke Upozornenie pre žiadateľov na...
2018-01-12
priemyseľ a výroba
OPVaI: VLÁDA SR SCHVÁLILA ZMENU OPERAČNÉHO PROGRAMU
Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 10.01.2018 prerokovala a schválila materiál „Zmena...
2017-08-28
priemyseľ a výroba
OPVAI: INFORMÁCIA PRE ŽIADATEĽOV/PRIJÍMATEĽOV V RÁMCI VÝZIEV DSV, PVVC, TEAMING MIMO BK A TEAMING V BK
V nadväznosti na medializované informácie v priebehu júla 2017, ohľadom výberu projektov v rámci prioritnej...
2017-05-31
priemyseľ a výroba
OPVAI: INFORMÁCIA O PLÁNOVANOM UZAVRETÍ VÝZIEV S KÓDOM OPVAI-MH/DP/2016-3.1.1-03 A OPVAI-MH/DP/2016-3.3.1-04
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum...
2016-08-30
priemyseľ a výroba
OPVaI: Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu inovácií a technologického transferu (kód OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02)
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje