priemyseľ a výroba
2015-03-14
priemyseľ a výroba
Skúšky odbornej spôsobilosti v tepelnej energetike
OZNÁMENIE o konaní skúšok odbornej spôsobilosti v tepelnej energetike Podľa § 4 zákona č. 657/2004...
2015-03-14
priemyseľ a výroba
Vyhlásenie výzvy na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko – výskumných pracovísk formou inovačných voucherov
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 09. 03. 2015 na základe zákona č. 71/2013...
2015-03-14
priemyseľ a výroba
Vyhlásenie výzvy na podporu priemyselných klastrových organizácií
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo 09. 03. 2015 na základe zákona č. 71/2013 Z....
2015-03-02
priemyseľ a výroba
Konferencia CERN – Slovensko: Priemysel a transfer vedomostí
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Európska Organizácia pre jadrový výskum CERN, Ministerstvo...
2015-03-02
priemyseľ a výroba
OP KaHR: Elektornické trhovisko je už ostrej prevádzke
Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky...
2015-02-06
priemyseľ a výroba
MHSR: Inovatívny čin roka 2014
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v snahe povzbudiť inovačné aktivity vyhlásilo 2. februára...
2015-01-30
priemyseľ a výroba
MHSR: Prihlasovanie na aktualizačnú odbornú prípravu pre držiteľov osvedčení na podnikanie v energetike a v tepelnej energetike
V roku 2015 po prvýkrát Ministerstvo hospodárstva SR vyhlási termíny aktualizačných odborných príprav...
2015-01-30
priemyseľ a výroba
MHSR: Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy oprávnených riešiteľov inovačných projektov hradených inovačnými voucherami
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na prekladanie žiadostí o zaradenie do...
2015-01-23
priemyseľ a výroba
MHSR: Nový Operačný program Výskum a inovácie je pripravený na realizáciu
Minister hospodárstva SR spolu s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR Jurajom Draxlerom a zástupcom...
2015-01-16
priemyseľ a výroba
MHSR: Skúšky odbornej spôsobilosti v energetike – elektrina
OZNÁMENIE o konaní skúšok odbornej spôsobilosti v energetike Podľa § 5 zákona č. 251/2012 Z. z. o...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje