priemyseľ a výroba
2015-01-16
priemyseľ a výroba
Podpora účasti malých a stredných podnikov na výstavách a veľtrhoch v zahraničí v roku 2015
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, v rámci podpory proexportných a marketingových aktivít...
2014-12-15
priemyseľ a výroba
Elektronizácia medzinárodného obchodu
Finančná správa spustí 15. decembra 2014 do prevádzky Národný projekt – Elektronické služby Centrálneho...
2014-11-24
priemyseľ a výroba
Usmernenie k vypĺňaniu a odoslaniu Monitorovacích správ projektu
Usmernenie k vyplneniu a odoslaniu Monitorovacích správ projektu (Priebežnej a Záverečnej) a Následnej...
2014-11-20
priemyseľ a výroba
Usmernenie k Verejnému obstarávaniu pre prijímateľov k uzatváraniu zmlúv na dodanie tovarov
SIEA upozorňuje Prijímateľov NFP, aby venovali náležitú pozornosť príprave a uzatváraniu zmlúv, ktoré...
2014-11-10
priemyseľ a výroba
Operačný program Výskum a inovácie pre programové obdobie 2014-2020 je schválený
Európska komisia 28. októbra 2014 po dlhých negociáciách so Slovenskou republikou schválila Operačný...
2014-11-06
priemyseľ a výroba
Semináre Ako správne postupovať pri vykonávaní verejného obstarávania
S cieľom upozorniť prijímateľov pomoci zo štrukturálnych fondov Európskej únie na najčastejšie nedostatky...
2014-11-06
priemyseľ a výroba
Informačný seminár k výzve s kódom KaHR-21DM-1402
Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky...
2014-11-06
priemyseľ a výroba
USMERNENIE č. 1 k výzve s kódom KaHR-21DM-1402
Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky...
2014-10-31
priemyseľ a výroba
Bezplatný informačný seminár k výzve KaHR-21DM-1402
SIEA pozýva podnikateľov na bezplatný informačný seminár k výzve zameranej na dosiahnutie úspory energie...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje