komunálna sféra, rozvoj obcí
2015-10-30
komunálna sféra, rozvoj obcí
PPA: Oznámenie zo dňa 27. 10. 2015 (Výzva č. 14/PRV/2015 na Opatrenie 7, podopatrenie: 7.5)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020,...
2015-10-30
komunálna sféra, rozvoj obcí
PPA: Oznámenie zo dňa 27. 10. 2015 (Výzva č. 12/PRV/2015 na Opatrenie 7, podopatrenie: 7.4)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020,...
2015-10-30
komunálna sféra, rozvoj obcí
PPA: Oznámenie zo dňa 27. 10. 2015 (Výzva č. 13/PRV/2015 na Opatrenie 7, podopatrenie: 7.2)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020,...
2015-07-09
komunálna sféra, rozvoj obcí
Oznámenie PPA č. 120 zo dňa 6.7. 2015 (Výzva č. 2015/PRV/37)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013,...
2015-07-09
komunálna sféra, rozvoj obcí
Oznámenie PPA zo dňa 07.07.2015 (Výzva č. 4/PRV/2015)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020,...
2015-06-23
komunálna sféra, rozvoj obcí
MHSR: USMERNENIE č. 1 k výzve s kódom KaHR-22VS-1501
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť...
2015-05-29
komunálna sféra, rozvoj obcí
PPA: Výzva č. 5/PRV/2015 na Opatrenie 4 – Investície do hmotného majetku - časť D) Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení
Výzva č. 5/PRV/2015 na Opatrenie 4 – Investície do hmotného majetku - časť D) Vybudovanie spoločných...
2015-05-29
komunálna sféra, rozvoj obcí
ROP: Metodický výklad k časovej oprávnenosti realizácie projektu zo dňa 26.5.2015
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program oznamuje, že dňa 26.5.2015 bol na webovom sídle v časti...
2015-05-11
komunálna sféra, rozvoj obcí
PPA: OBNOVA A ROZVOJ OBCÍ
Oznámenie zo dňa 06.05.2015 Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila dňa 29.04.2015 na svojom...
2015-05-11
komunálna sféra, rozvoj obcí
Výzva na predkladanie žiadostí o príspevky na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia
Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo 30. apríla 2015 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratné finančné...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje