komunálna sféra, rozvoj obcí
2010-01-31
komunálna sféra, rozvoj obcí
Indikatívny harmonogram výziev na podávanie ŽoNFP za jednotlivé OP pre rok 2010
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja ako Centrálny koordinačný orgán zverejnilo Indikatívny harmonogram...
2010-01-31
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP Z: Zoznam schválených žiadostí o NFP v rámci výzvy OPZ 2009/2.1/01
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo...
2010-01-31
komunálna sféra, rozvoj obcí
OPBK: Výzva pre opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program...
2009-12-18
komunálna sféra, rozvoj obcí
Poľsko-Slovensko: Zmena termínu vyhlásenia druhej výzvy
Na stránke www.plsk.eu bol uverejnený oznam týkajúci sa zmeny plánovaného začiatku druhej výzvy na predkladanie...
2009-11-24
komunálna sféra, rozvoj obcí
PPA: Vzorové dokumenty vyhlásenia ručiteľa pre účel zabezpečenia vyplatenia zálohovej platby, opatrenie 3.4, 4.3
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje konečným prijímateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR...
2009-11-02
komunálna sféra, rozvoj obcí
PPA: Zoznamy úspešných žiadateľov v rámci PRV 3.4
PPA na svojej stránke zverejnilo zoznam úspešných žiadateľom o nenávratný finančný príspevok z Programu...
2009-07-14
komunálna sféra, rozvoj obcí
Aktuálna informácia k žiadostiam o platbu v rámci ROP
Na stránke Regionálneho operačného programu bola zverejnená aktuálna informácia k žiadostiam o platbu....
2009-07-13
komunálna sféra, rozvoj obcí
Rozdelili granty rozvojovej pomoci pre Balkán
Projekty slovenskej rozvojovej pomoci SlovakAid pre Balkán dňa 7.7.2009 odsúhlasila projektová komisia....
2009-07-08
komunálna sféra, rozvoj obcí
Predĺženie termínu podávania žiadostí z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja, LEADER
Nitriansky samosprávny kraj na základe usmernenia MP SR pre opatrenie osi 4 PRV SR predlžuje termín podávania...
2009-06-08
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP Zdravotníctvo: Informačné semináre k výzve OPZ 2009/2.1/01
Informačné semináre pre potenciálnych žiadateľov o NFP k výzve OPZ 2009/2.1/01 s názvom: „Zabezpečenie...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje