komunálna sféra, rozvoj obcí
2008-10-17
komunálna sféra, rozvoj obcí
Blíži sa koniec výzvy: Program obnovy dediny
Už o pár dní sa končí predkladanie projektov v rámci výzvy, ktorú zverejnila Slovenská agentúra životného...
2008-10-17
komunálna sféra, rozvoj obcí
Už o pár dní sa končí predkladanie projektov v rámci výzvy, ktorú zverejnila Slovenská agentúra životného...
2008-10-03
komunálna sféra, rozvoj obcí
Výzva OP Z: 2.2.5 Rozvoj nových foriem ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve
VÝZVA - ZDRAVOTNÍCTVO: Ministerstvo zdravotníctva SR zverejnilo dňa 30. septembra 2008 výzvu na predkladanie...
2008-10-02
komunálna sféra, rozvoj obcí
Výzva OP Zdravotníctvo stále aktuálna: 1.2 Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia všeobecných nemocníc
VÝZVA – OP ZDRAVOTNÍCTVO: Ministerstvo zdravotníctva SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo...
2008-09-18
komunálna sféra, rozvoj obcí
Výzva: 5 ročník grantového programu PrieStory
PRIESTRANSTVÁ OŽIVUJÚCE VZŤAHY: Nadácia Ekopolis vyhlásila dňa 16. septembra 2008 - 5. ročník grantového...
2008-09-18
komunálna sféra, rozvoj obcí
Výzva OP KaHR: 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energeticky
NEPREHLIADNITE! MODERNIZÁCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA JE VYHLÁSENÁ: Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo...
2008-09-10
komunálna sféra, rozvoj obcí
Výzva OP Zdravotníctvo: 2.1: Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti
ZDRAVOTNÍCTVO - VÝZVA: Dňa 4. septembra 2008 Ministerstvo zdravotníctva SR ako riadiaci orgán pre Operačný...
2008-09-05
komunálna sféra, rozvoj obcí
ZOZNAM PODPORENÝCH PROJEKTOV Z ACCENTURE FONDU
Na stránke nadácie Pontis bol zverejnený zoznam 16 rôznorodých podporených projektov, ktorý Accenture...
2008-08-19
komunálna sféra, rozvoj obcí
Výzva: 5.1. Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov
NOVINKA: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o...
2008-08-01
komunálna sféra, rozvoj obcí
Výsledky ROP 1.1. Infraštruktúra vzdelávania - 2. kolo
Riadiaci orgán pre ROP v súlade so Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na svojej...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje