OP Životné prostredie: Zverejnenie Harmonogramu výziev na rok 2014 ---- životné prostredie ( 18-12-2013 )

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre OPŽP oznamuje, že zverejnilo na svojom webovom sídle HARMONOGRAM VÝZIEV na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ prostredníctvom OPŽP na rok 2013.

Viac informácií o harmonograme môžete nájsť na http://www.opzp.sk/wp-content/uploads/Harmonogram-vyziev-OP-ZP-na-2014.pdf
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje