polnohospodárstvo, potravinárstvo
2018-01-23
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Dodatok č. 1 k Príručke pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z PRV SR 2014 – 2020 k zmenovému konaniu
Pôdohospodárska platobná agentúra oznámila na svojej internetovej stránke www.apa.sk prijímateľom podpory...
2018-01-11
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MP SR: Pozvánka na prednášku - Monitoring a hodnotenie poľnohospodárskych politík OECD
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Vás srdečne pozýva na prednášku spojenú s diskusiou na...
2018-01-10
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MP SR: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo sa stávajú v spoločnosti čoraz dôležitejšími
Podpora slovenských potravín, boj s dvojakou kvalitou na celoeurópskej úrovni, lokálne pulty v reťazcoch,...
2018-01-09
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MP SR: Malých farmárov budú podporení piatimi miliónmi eur
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlásilo výzvu na podporu malých farmárov. Chce tak...
2017-12-21
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Výzva pre lesníkov!!! : Podpora investícií do lesníckych technológii a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke Výzvu na predkladanie žiadostí...
2017-12-15
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Výzva na predkladanie ŽoNFP na Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov
Pôdohospodárska platobná agentúra Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, IČO: 30 794 323 (ďalej len „PPA“)...
2017-12-12
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MP SR: Celoeurópske legislatívne riešenie proti nekalým obchodným praktikám
Na decembrové zasadnutie Rady EÚ pre poľnohospodárstvo a rybolov bol predložený bod týkajúci sa boja...
2017-12-06
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Zmena sídla PPA
Pôdohospodárska platobná agentúra oznámila na svojej internetovej stránke www.apa.sk, že novou adresou...
2017-11-29
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MP SR: O budúcnosti európskej politiky o lesoch sa rokuje v týchto dňoch v Bratislave
O strategickom smerovaní európskej politiky týkajúcej sa ochrany lesov sa aktuálne rokuje v Bratislave....
2017-11-28
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie pre žiadateľov o zaradenie a o rozšírenie záväzku agroenvironmentálno-klimatického opatrenia v roku 2017
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“) listom zo dňa 31.10.2017 v zmysle §...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje