polnohospodárstvo, potravinárstvo
2017-09-12
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov a prijímateľov z OP RH 2014-2020
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný...
2017-08-17
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory na účasť spracovateľa na výstave
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke www.apa.sk Výzvu na predkladanie...
2017-08-10
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie o zverejnení výzvy číslo OPRH-MARKETING-5.1.1-A1-2017-01 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre opatrenie 5.1.1 Marketingové opatrenia
Pôdohospodárska platobná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo...
2017-07-25
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Dodatok č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“), Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava...
2017-07-11
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznam pre žiadateľov z PRV 2014 - 2020
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020,...
2017-07-11
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie o zverejnení vyzvania na predkladanie ŽoNFP pre projekty technickej pomoci
Pôdohospodárska platobná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo...
2017-06-23
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Najčastejšie nedostatky a chyby pri administrovaní žiadostí o platbu na neprojektové opatrenia Programu rozvoja vidieka
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) si týmto dovoľuje upozorniť žiadateľov, ktorí žiadajú...
2017-06-19
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Uznávanie organizácií výrobcov a združení organizácií výrobcov
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila dňa 16. 06. 2017 na svojej internetovej stránke Príručku...
2017-06-14
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, ktorí podpísali Zmluvu o NFP a ešte nepredložili potvrdenie o registrácii v RPVS
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) oznamuje všetkým prijímateľom nenávratného finančného...
2017-06-14
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 k registrácii do registra partnerov verejného sektora
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) oznamuje všetkým prijímateľom nenávratného finančného...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje