OP Životné prostredie: Aktualizácia harmonogramu výziev pre rok 2012 ---- životné prostredie ( 31-10-2012 )

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo na svojej stránke aktualizovaný harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ prostredníctvom OPŽP pre rok 2012 (aktualizácia č. 1).

Aktualizovaný harmonogram výziev nájdete <a href="doc/Harmonogram-vyziev-OP-ZP-na-2012_aktualizovany.pdf"> tu</a>
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje