Aktuálna výzva Opatrenie č. 6 Zlepšenie spracovania a predajnosti poľnohospodárskych produktov ---- polnohospodárstvo, potravinárstvo ( 19-01-2006 )

Opatrenie č. 6 Zlepšenie spracovania a predajnosti poľnohospodárskych produktov v rámci PRV SR

Projekty sa podávajú v termíne od 20.02.2006 do 03.03.2006.
Špecifické ciele:
Znížiť výrobné náklady a zlepšiť pracovné podmienky;
Zvýšiť kvalitu produktov;
Zaviesť nové technológie šetrné k životnému prostrediu;
Zvýšiť úroveň hygieny a životných podmienok zvierat;
Znížiť negatívne dopady na životné prostredie.

Oprávnení žiadatelia:
Právnické a fyzické osoby podnikajúce v oblasti spracovania produktov poľnohospodárskej prvovýroby (okrem rybích produktov).
Miesto realizácie projektu:
Cieľ 2, t.j. územia Bratislavského kraja a mestské časti Bratislavy
Oprávnené náklady na jeden projekt min. 50 000 €, max. 5 mil. €.
Maximálna ročná suma oprávnených nákladov z verejných zdrojov z PRV SR pre jeden subjekt v rámci opatrenia č. 6 nesmie presiahnuť sumu 2 mil. EURO
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje