Výsledky grantu: Otvorená škola ---- školstvo, vzdelávanie, štipendiá ( 31-10-2007 )

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky tento rok vyhlásilo výzvu „ Otvorená škola“. Posledný možný termín predkladania projektov bol 15.8.2007. Na stránke MŠ SR už boli zverejnené výsledky predložených projektov.

Projekty boli posudzované a hodnotené podľa nasledovných kritérií:

- súlad projektu s prioritnými oblasťami programu,
- prínos pre výchovno-vzdelávací proces školy,
- kvalita spolupráce žiakov, učiteľov, rodičov, miestneho obyvateľstva a odborníkov v predmetnej oblasti na riešení a podpore projektu,
- nápaditosť a originalita
- kvalita rozpočtu, ekonomická efektívnosť projektu

Zoznam úspešných žiadateľov si nájdete <a href="doc/25_10_2007_Otvorena_skola.xls">tu</a>
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje