ENVIROFOND: Dotácia 99% na traktor, mulčovač, snežný pluh, zberný dvor ---- komunálna sféra, rozvoj obcí ( 28-06-2024 )

Open Door

Váš partner pri čerpaní dotáciíDobrý deň,

Environmentálny fond zverejnil na svojej stránke špecifikáciu činností v rámci Oblasti C - ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO.

Činnosť C1: Nákup traktora a príslušenstva k traktoru
Činnosť C2: Nákup veľkoobjemového kontajnera
Činnosť C3: Triedený zber komunálneho odpadu, vybudovanie zberných dvorov s priestorom pre komunálne odpady vhodné na prípravu na opätovné použitie
Činnosť C4: Nákup malotraktora/bagra a príslušenstva

Termín na podanie žiadosti: do 2. septembra 2024
Spoluúčasť: 1%
Novinkou je možnosť predloženia stavebného povolenia až ku dňu podpisu zmluvy o schválení žiadosti. \n\n OPRÁVNENÉ AKTIVITY:
V rámci činnosti C1 je možné realizovať nasledovné aktivity:
1. Nákup traktora
2. Nákup príslušenstva k traktoru (náves/príves, nakladač (napr. čelný, zadný, hydraulický, kĺbový), prídavné zariadenie k čelnému nakladaču(napr.lopata), paletizačné vidly, mulčovač, ramenová kosačka s mulčovacím zariadením, rozmetadlo , snežný pluh, štiepkovač

Maximálna výška dotácie do 150 000 EUR \n\n V rámci činnosti C2 je možné realizovať nasledovné aktivity:
1. Nákup veľkoobjemového kontajnera s objemom 5 m3 a viac určeného na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, ktoré nespadajú pod rozšírenú zodpovednosť výrobcov.

Maximálna výška dotácie do 20 000 EUR \n\n V rámci činnosti C3 je možné realizovať nasledovné aktivity:
1. Výstavba, rekonštrukcia alebo dobudovanie zberného dvora
2. Nákup technického vybavenia potrebného pre prevádzku zberného dvora (vstupná rampa, váha (cestná, integrovaná, iná), skladový kontajner a iné technické vybavenie potrebné pre prevádzku zberného dvora)
3. Nákup veľkoobjemových kontajnerov s objemom 5m3 a viac určených pre zberný dvor na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, ktoré nespadajú pod rozšírenú zodpovednosť výrobcov len v kombinácii s aktivitou č. 1 alebo č. 2 tejto činnosti
4. Kombinácia vyššie uvedených aktivít

Maximálna výška dotácie do 150 000 EUR \n\n V rámci činnosti C4 je možné realizovať nasledovné aktivity:
1. Nákup malotraktora/bagra
2. Nákup príslušenstva (len v kombinácii s aktivitou č. 1):
náves / príves, nakladač (napr. čelný, zadný, hydraulický, kĺbový), prídavné zariadenie k čelnému nakladaču – napr. lopata, paletizačné vidly , mulčovač, rozmetadlo, snežný pluh, štiepkovač

Maximálna výška dotácie do 15 000 EUR \n\n VYBERTE SI NA PRÍPRAVU VAŠICH PROJEKTOV PROFESIONÁLOV - DÔVODY PREČO SPOLUPRACOVAŤ S NAMI:
• venujeme sa poradenstvu pri čerpaní dotácii z eurofondov už 20 rokov
• naše početné referencie Vám poskytujú záruku profesionálneho prístupu
• každý projekt riešime komplexne od začiatku až do jeho úplného ukončenia

V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať na čísle 0915 - 883057 \n\n S pozdravom a prianím príjemného dňa/best regards

Silvia Majová
regionálny manažér

OPEN DOOR, s.r.o.
P. Pázmaňa 2125/27
927 01 Šaľa

t-mobile:00421-915-883-057
email: majova@opendoor.sk

www.agroinfocentrum.sk - infoservis pre poľnohospodárov a potravinárov
www.opendoor.sk - vzdelávacie programy a rozvoj ľudských zdrojov
www.dotacie.info - informácie o možnostiach získania dotácií
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje