Envirofond 2024 - Vodovod, Kanalizácia, ČOV, Vodozádržné opatrenia ---- komunálna sféra, rozvoj obcí ( 03-10-2023 )

Dobrý deň,

radi by sme Vám dali do pozornosti, že Environmentálny fond zverejnil na svojej stránke Špecifikácie činnosti v rámci oblastí B a B1 - Ochrana a využívanie vôd .

Príjemnou novinkou je zníženie spoluúčasti na 1% z COV

Termíny na podanie žiadostí:
B1 do 13.11.2023
B do 11.12.2023

Ku dňu odovzdania žiadosti je potrebné mať projektovú dokumentáciu, aktuálny rozpočet a aj stavebné povolenie.

Oprávnené aktivity:
• budovanie verejných vodovodov
• budovanie verejných kanalizácii
• budovanie verejnej kanalizácie a vodovodu v jednej ryhe
• budovanie vodozádržných opatrení v krajine a v sídlach

Oprávnení žiadatelia :
Obce a združenia obcí uvedené v prílohe č.2 jednotlivých výziev

Minimálna výška žiadanej dotácie - nie je stanovená.
Maximálna výška dotácie pre obce - 3 000 000 EUR
Maximálna výška dotácie pre záujmové združenia, ktorého členmi sú obce - 6 000 000 EUR
Maximálna výška dotácie v rámci vodozádržných opatrení pre obce aj záuj. združenia- 100 000 EUR

Jednou z možností minimálneho 1 %-ného spolufinancovania z oprávnených nákladov projektu je aj podpora formou úveru z EF Bližšie informácie sú uvedené na webe EF https://envirofond.sk/uvery/ \n\n VYBERTE SI NA PRÍPRAVU VAŠICH PROJEKTOV PROFESIONÁLOV - DÔVODY PREČO SPOLUPRACOVAŤ S NAMI:
• venujeme sa poradenstvu pri čerpaní dotácii z eurofondov už 16 rokov
• naše početné referencie Vám poskytujú záruku profesionálneho prístupu
• každý projekt riešime komplexne od začiatku až do jeho úplného ukončenia \n\n V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na číslo 0915- 833057. \n\n S pozdravom a prianím príjemného dňa/best regards


Silvia Majová
regionálny manažér
________________________________________
OPEN DOOR, s.r.o.
P. Pázmaňa 2125/27
927 01 Šaľa

t-mobile:00421-915-883-057
email: majova@opendoor.sk

www.agroinfocentrum.sk - infoservis pre poľnohospodárov a potravinárov
www.opendoor.sk - vzdelávacie programy a rozvoj ľudských zdrojov
www.dotacie.info - informácie o možnostiach získania dotácií
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje