MŠVVaŠSR : Vyhlásenie 4 výziev MŠ, ZŠ, SŠ ---- komunálna sféra, rozvoj obcí ( 24-08-2022 )

Dobrý deň,

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu zverejnilo 24.8.2022 ďalšie štyri zásadné výzvy z Plánu obnovy a odolnosti SR, ktoré sú určené na rozvoj regionálneho školstva.

Prvá výrazná podpora je určená na dobudovanie kapacít v materských školách (výstavba, rekonštrukcia, prístavbu, nadstavba, výbavu jedálne , vybavenie tried). Cieľom tejto výzvy je vytvoriť približne 12 300 miest v materských školách a zároveň v obnovených priestoroch dosiahnuť úsporu primárnej energie minimálne 30%.

Podpora prostredníctvom výzvy na navýšenie kapacít základných škôl v ktorých rastie počet žiakov a sú nútené rozšíriť svoje kapacity je určená rovnako ako pri budovaní kapacít v materských školách. O finančné prostriedky z tejto výzvy môžu tiež žiadať všetci zriaďovatelia.

Odstránenie dvojzmennej prevádzky v školách. Toto opatrenie sa môže dotknúť viac než 6 300 žiakov v 401 triedach, ktorí ešte navštevujú školy na dve smeny. Zámerom výzvy je odstrániť dvojzmennú prevádzku a v obnovených priestoroch dosiahnuť úsporu aspoň 30 percent.

Štvrtá výzva je určená na debarierizáciu stredných škôl. „Cieľom tejto výzvy je spraviť naše stredné školy bezbariérovými a prístupnými pre všetkých, aby aj žiaci so zdravotným znevýhodnením mohli dostať vzdelanie v čo najlepších podmienkach,“ doplnil Gröhling. Žiadať môžu samotné stredné školy alebo ich zriaďovatelia. Prostriedky budú využité na stavebné úpravy potrebné na debarierizáciu.

Bližšie informácie nájdete na: https://www.planobnovy.sk/realizacia/vyzvy/page3

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Silvia Majová
regionálny manažér
________________________________________
OPEN DOOR, s.r.o.
P. Pázmaňa 2125/27
927 01 Šaľa

t-mobile:00421-915-883-057
email: majova@opendoor.sk

www.agroinfocentrum.sk - infoservis pre poľnohospodárov a potravinárov
www.opendoor.sk - vzdelávacie programy a rozvoj ľudských zdrojov
www.dotacie.info - informácie o možnostiach získania dotácií
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje