ENVIROFOND: Výzvy na doplnenie žiadostí L5 a L5AP ---- komunálna sféra, rozvoj obcí ( 21-05-2019 )

Vážení žiadatelia o podporu formou dotácie na rok 2019, dňa 17.5.2019 boli odoslané výzvy na doplnenie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2019 v rámci činností L5 a L5AP „Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania“.

Požadované prílohy zasielajte do 31.5.2019 (vrátane). Rozhodujúci je dátum odoslania uvedený na pečiatke pošty na poštovú prepravu. V záujme efektívneho ukončenia procesu formálnej kontroly prijatých žiadostí o podporu formou dotácie na rok 2019 v rámci činností L5 a L5AP, si Vás dovoľujeme požiadať o dôkladné preštudovanie obsahu zaslanej výzvy a následné bezodkladné doručenie požadovaných príloh.

Dôležitá informácia:
Environmentálny fond nebude môcť predĺžiť termín 31.5.2019 na doručenie požadovaných príloh.

Viac informácií nájdete na www.envirofond.sk
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje