Artúr 2007 - Súťaž pôvodných dramatických textov pre deti a mládež ---- kultúra a umenie ( 22-02-2007 )

Bábkové divadlo Žilina a Divadelný ústav v Bratislave vyhlasujú štvrtý ročník súťaže pôvodných dramatických textov, divadelných hier, dramatizácií, kolektívnych diel, koláží a pásiem pre deti a mládež v slovenskom jazyku ARTÚR 2007.

Organizátori súťaže garantujú jej anonymitu.

Neoznačené, doposiaľ nikde nepublikované a neinscenované texty (v strojopisnej úprave A4) posielajte v troch exemplároch na adresu:
Artúr 2007, Divadelný ústav
Jakubovo nám. 12
813 57 Bratislava

Do obálky s textami, označenej heslom ARTÚR 2007, vložte aj zalepenú neoznačenú obálku s vašimi údajmi: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, telefonický alebo e-mailový kontakt. Texty prijaté do súťaže sa autorom nevracajú.

Uzávierka súťaže je 15. mája 2007.

Oficiálne vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční v júni 2006 v Bábkovom divadle Žilina za účasti autorov a hodnotiacej komisie. Autor víťazného textu získa finančnú odmenu 20 000.-Sk. Bábkové divadlo Žilina text uvedie v nasledujúcej divadelnej sezóne.

V predchádzajúcich troch ročníkoch súťažou prešlo spolu 38 textov. Víťazný text každého ročníka uviedlo Bábkové divadlo Žilina v nasledujúcej divadelnej sezóne, naposledy premiérovalo 24. novembra 2006 text Michala Ditteho: Šmarhan, uvádzaný pod názvom Legenda o zbojníkovi...

Organizátori súťaže plánujú k slávnostnému vyhláseniu Artúra 2007 v júni tohto roku vydať aj publikáciu s výberom najlepších doterajších textov.

bližšie informácie: www.theatre.sk
Kontaktná osoba: Zuzana Kyseľová, Divadelný ústav Bratislava, zuzana.kyselova@theatre.sk, 02/5930 4779
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje