ENVIROFOND: Prehľad podporených žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2016 v rámci činností C4 ---- životné prostredie ( 03-10-2016 )

Dovoľujeme si vás informovať, že žiadateľom v rámci činností C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia Slovenskej republiky, boli dňa 30.09.2016 odoslané rozhodnutia o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu spolu so sprievodným listom, obsahujúcim bližšie informácie a pokyny týkajúce sa ďalšieho postupu.

Zoznam uvedených žiadateľov spolu so zverejnenými rozhodnutiami nájdete v rámci celkového zoznamu podporených žiadateľov v roku 2016 v časti Činnosť C4 tu: http://envirofond.sk/sk/prehlady/dotacie/rozhodnute
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje