Oznam RO pre ROP o uverejnení výzvy 3.1 ROP Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov ---- komunálna sféra, rozvoj obcí ( 20-11-2014 )

Riadiaci orgán pre ROP oznamuje oprávneným žiadateľom, že dňa 18. 11. 2014 bola v sekcii Výzvy ROP uverejnená výzva v rámci opatrenia ROP 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov, oblasť podpory 3.1a – intervencie do pamäťových a fondových inštitúcií a oblasť podpory 3.1b - intervencie do nehnuteľných kultúrnych pamiatok s kódom ROP-3.1-2014/01.

K výzve ROP-3.1-2014/01 je relevantná Príručka pre žiadateľa v rámci ROP 2007-2013 verzia 5.3, Príručka pre prijímateľa v rámci ROP 2007-2013 verzia 6.1 a Programový manuál ROP 2007-2013 verzia 5.5.
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje