OP KaHR: Štrukturálne fondy - Schéma štátnej pomoci – aktualizácia v znení dodatku ---- cestovný ruch, rozvoj vidieka ( 08-01-2014 )

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zverejnilo dňa 20. 12. 2013 Schému štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím v znení dodatku č. 5. Predmetom dodatku bolo predĺženie platnosti schémy štátnej pomoci do 30. júna 2014.

Viac informácií môžete nájsť na http://www.mhsr.sk/schemy-statnej-pomoci/129960s a http://www.mhsr.sk/ext_dok-schema-31sp-v-zneni-dodatku-c-5/141967c?ext=orig
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje