OP ŽP: Správa o vyhodnotení výzvy OPŽP-PO7-12-1 zo dňa 31.10.2012 ---- životné prostredie ( 09-12-2013 )

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre operačný program Životné prostredie zverejnilo dňa 2. decembra 2013 Správu o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o NFP čísloOPŽP-PO7-12-1 zo dňa 31. 10. 2012.

Správu môžete nájsť na http://www.opzp.sk/vyzvy/vyhodnotenie-vyziev-spravy/
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje