OPŽP: Mapa vzorových úspešne realizovaných projektov OP Životné prostredie ---- životné prostredie ( 23-10-2013 )

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie s cieľom zvýšenia transparentnosti čerpania finančných prostriedkov doplnilo dňa 21. októbra 2013 ďalšie príklady úspešne realizovaných projektov v rámci „Mapy vzorových úspešne realizovaných projektov podporených v rámci PO 2007 – 2013 z Operačného programu Životné prostredie“.

Mapa v interaktívnej forme informuje o vzorových úspešne realizovaných projektoch podporených z prostriedkov OPŽP v programovom období 2007 – 2013, ktoré boli vybrané na prezentáciu riadiacim orgánom.

Interaktívnosť spočíva v ich zobrazení podľa miesta realizácie projektu a farebnom rozdelení podľa jednotlivých prioritných osí programu s cieľom bližšieho priblíženia dosahu pomoci fondov Európskej únie na konkrétnych prijímateľov v regiónoch Slovenska.

Vizuálne konkretizovanie prijímateľov v jednotlivých regiónoch Slovenska vám taktiež prináša informáciu o konkrétnych projektoch vo vašom blízkom okolí, ktoré môžu mať dopad aj priamo na váš život. Preto: „Využite možnosť zmeniť našu budúcnosť!“

Mapu môžete nájsť na http://www.opzp.sk/projekty/mapa-vzorovych-uspesne-realizovanych-projektov/
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje